Zwykle wiadomości, które widzisz, gdy napotykają błąd, dostarczają wystarczających informacji, które pomogą ci jego rozpocząć naprawienie. Nawet jeśli nie, możesz wyszukać konkretne kody błędów w Internecie i zobaczyć, jak inni rozwiązali te problemy.

Czasami jednak pojawiają się komunikaty o błędach, które nie są tak pomocne, na przykład Czy na pewno chcesz to zrobić? w WordPress. Oto niektóre z wielu potencjalnych przyczyn tego komunikatu:

  • Platforma napotkała problem podczas przesyłania pliku.
  • Niektóre z wtyczek nie współgrają ze sobą lub ze swoim motywem.
  • Twój limit pamięci PHP jest ustawiony zbyt nisko.
  • Problemy z buforowaniem.

Tylko jedna z nich nie jest prawdziwa. Nawet jeśli odrzucisz ją jako potencjalnej przyczyny, możesz zauważyć, że wśród innych działań, które mogą wywoływać dany błąd, niewiele ma to wspólnego.

W niektórych przypadkach możesz uruchomić opcję: Czy na pewno chcesz to zrobić? błąd z oczywistej przyczyny, na przykład podczas próby przesłania pliku, którego nie obsługuje WordPress. Jednak w większości przypadków, aby rozwiązać problem, musisz uzyskać nieco więcej informacji technicznych.

Jak naprawić Czy na pewno chcesz to zrobić?

Błąd w WordPress – 3 metody

Jeśli chodzi o ten błąd, zobaczysz wiele sugestii, jak to naprawić, z których niektóre są przesadą (np. Zmiana dostawcy usług hostingowych). Z naszego doświadczenia wynika, że ​​trzy poniższe metody zwykle działają. Po prostu upewnij się, że twoja kopia zapasowa twojej strony jest gotowa na wypadek, gdyby coś poszło nie tak!

1.Poszukaj problemów z kompatybilnością wtyczek lub motywów.
Jeśli używasz wielu wtyczek w swojej witrynie, jeden z nich może powodować problemy z powodu problemów ze zgodnością. Może to być spowodowane konfliktem z innymi wtyczkami, aktywnym motywem lub sam WordPress.

W każdym razie najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest przechodzenie przez wtyczki, wyłączając je jeden po drugim, i sprawdzanie, czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić? błąd nadal występuje. Ponieważ masz dostęp do pulpitu nawigacyjnego, proces jest prosty. Wejdź na kartę Wtyczki i kliknij przycisk Dezaktywuj pod pierwszą wtyczką, którą chcesz przetestować.

Teraz spróbuj powtórzyć błąd. Jeśli się nie pojawi, możesz założyć, że wtyczka była winowajcą. W przeciwnym razie ponownie go uaktywnij i udaj się w dół listy swoich wtyczek, aż wylądujesz na którejkolwiek z przyczyn.

Gdy wykluczysz wtyczki jako potencjalnych winowajców, będziesz chciał zrobić to samo ze swoim motywem. Ten proces jest znacznie prostszy, ponieważ wszystko, co musisz zrobić, to aktywować inną opcję z zakładki Wygląd> Motywy:

Przełączanie aktywnych motywów w WordPress.

Jeśli Twój motyw jest wadliwy, musisz poszukać zastępstwa, co może być kłopotliwe, ponieważ może to oznaczać zmianę projektu witryny. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że ​​prawdopodobnie jeden z twoich wtyczek będzie winny w tym scenariuszu.

2. Zwiększ swój limit pamięci PHP
Po wykluczeniu zarówno motywów, jak i wtyczek czas sięgnąć głębiej. Jedna z najczęstszych przyczyn Czy na pewno chcesz to zrobić? error to WordPress z pamięci PHP do wykonywania skryptów, powodując ich przerwanie i pojawienie się błędu.

Istnieje kilka podejść, które możesz podjąć, aby zwiększyć swój limit pamięci PHP. Możesz edytować pliki serwera lub dostosować pliki .htaccess lub wp-config.php. Pierwsze podejście jest możliwe tylko wtedy, gdy masz pełny dostęp do serwera, co nie będzie miało miejsca, jeśli używasz hostingu współdzielonego.

Mając to na uwadze, przejdźmy od razu do edycji jednego z dwóch pozostałych plików. Możesz znaleźć .htaccess na swoim głównym folderze WordPress, do którego możesz uzyskać dostęp za pomocą FTP. Zalecamy FileZilla do wykonywania tego rodzaju zadań, ponieważ jest bardzo łatwy w konfiguracji i obsłudze.

Po połączeniu się z witryną za pośrednictwem FTP przejdź do folderu public_html i poszukaj pliku .htaccess w:

Teraz kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Widok / Edytuj. Otworzy się .htaccess za pomocą lokalnego edytora tekstu, umożliwiając wprowadzanie w nim zmian. W pliku powinien już być jakiś kod, ale niczego nie zmieniaj. Zamiast tego dodaj następujący fragment na końcu pliku:

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 128M
php_value max_execution_time 180
php_value max_input_time 180
Zwiększa to zarówno limit pamięci PHP, jak i limit wysyłania rozmiaru pliku WordPress, gdy jesteśmy na nim. Daje również skryptom więcej czasu na wykonanie, więc nie napotkasz ponownie na ten sam błąd.

W tym przypadku zwiększyliśmy nasz limit pamięci PHP do 128 MB, co powinno wystarczyć. Teraz sprawdź, czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić? błąd nadal występuje. Jeśli tak, musisz edytować plik wp-config.php, aby wymusić zmianę.

Możesz znaleźć wp-config.php w tym samym katalogu, co .htaccess, i jest otwierany podobnie jak powyżej:

Otwieranie pliku wp-config.

W tym przypadku dodamy następujący kod na dole pliku, ale przed linią zawierającą Happy blogging !:

define (’WP_MEMORY_LIMIT’, '128M’);
Ten kod wykonuje tę samą akcję, co poprzedni fragment, ale koncentrujemy się teraz tylko na limicie pamięci PHP Twojej witryny. Zapisz zmiany w pliku i sprawdź ponownie, jeśli błąd będzie się powtarzał. Jeśli tak, możemy wykluczyć błąd pamięci PHP jako przyczynę, która prowadzi nas do metody numer trzy.

3. Opróżnij pamięć podręczną WordPress
Wtyczki pamięci podręcznej WordPress są niezwykle użyteczne, jeśli chodzi o poprawę wydajności witryny. Mogą jednak powodować sporadyczne błędy, jeśli od czasu do czasu nie wyczyścisz pamięci podręcznej.

Na szczęście większość wtyczek pamięci podręcznej umożliwia wyczyszczenie pamięci podręcznej w ciągu kilku minut. Na przykład WP Fastest Cache. Jeśli używasz tej wtyczki, po prostu otwórz jej kartę na pulpicie nawigacyjnym i przejdź do sekcji Usuń pamięć podręczną:

Lokalizowanie karty Usuwanie pamięci podręcznej.

Wewnątrz zobaczysz duży niebieski przycisk czytający Usuń pamięć podręczną. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć, a wtyczka zajmie się resztą.

Naciśnięcie przycisku Usuń pamięć podręczną.

Proces ten będzie się nieco różnić w zależności od używanej wtyczki do buforowania, oczywiście. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie ekranu ustawień, czy istnieje opcja usunięcia pamięci podręcznej. Jeśli nie możesz go znaleźć, sprawdź dokumentację wtyczki – powinna być tam gdzieś, ponieważ jest to niezbędna funkcjonalność.

Po opróżnieniu pamięci podręcznej, sprawdź ponownie, jeśli na pewno chcesz to zrobić? Błąd zniknął? Z naszego doświadczenia wynika, że ​​jedna z tych trzech metod powinna przywrócić twoją stronę do normalności!

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x